Налаштування програми Microsoft Office Outlook 2003/2007 як MAPI-клієнта

По замовчанню програма Office Outlook, налаштована як MAPI-клієнт, під час першого підключення до поштового сервера створює локальну копію всіх MAPI-каталогів користувача у вигляді одного великого OST-файла і зберігає цей файл в профилі даного користувача (каталог "C:\Document and Settings\<КОРИСТУВАЧ>\..." на комп'ютері користувача). Перевага цієї операції в тому, що із своїми MAPI-каталогами (Пошта, Контакти, Задачі, Календар и т.д.) користувач може працювати автономно, без з'єднання з сервером. Office Outlook, що працює автономно, постійно стежить за доступністю сервера і як тільки сервер стає доступним - одразу виконує синхронізацію локального OST-файла і серверних MAPI-каталогів. Цей варіант підходить для комп'ютера, на якому ПОСТІЙНО працює один або декілька користувачів. Якщо користувачів декілька, вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ працювати під різними логінами системи Windows, див. нижче. Ці користувачі повинні враховувати постійне збільшення розміру OST-файлів і пілкуватись про те, щоб не виникло дефіциту дискового простору.

Програмі Office Outlook можна також заборонити створювати локальную копію MAPI-каталогів, в результаті чого ця програма не зможе працювати без з'єднання з сервером. Краще за все це зробити безпосередньо після встановлення програми і ПЕРЕД її першим підключенням до сервера, інакше під час першого підключення OST-файл вже буде створено. Для заборони автономного режиму Office Outlook можуть бути наступні причини:

1. Користувач тимчасово працює НЕ на своєму комп'ютері.
2. Користувач економить дисковий простір свого комп'ютера.
3. Користувач не хоче, щоб інші користувачі, що мають логіни на його комп'ютері, використовували без необхідності його дисковий простір.
4. Користувач не хоче зберігати локальну копію конфіденційних даних, до яких потенційно за його відсутності можуть отримати доступ інші люди, віруси або шпигунське ПЗ.

Щоб реалізувати цю заборону, потрібно в реєстр додати один параметр:

Для Outlook 2003:
------------------------------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\OST]
"NoOST"=dword:00000002
Файл реєстру для Outlook 2003

Для Outlook 2007:
------------------------------
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\OST]
"NoOST"=dword:00000002
Файл реєстру для Outlook 2007

Файл реєстру для Outlook 2010


Якщо в реєстрі контейнерів ...\Outlook\OST по замовчанню немає, їх потрібно створити самому.

Для створення MAPI-профиля наберіться терпіння і уважно виконайте дії, викладані нижче. Перед виконанням кожного пункту читайте його повністю до кінця, оскільки під час виконання багатьох пунктів Ви будете отримувати заздалегідь очікувані помилки, які будуть виправлятись на наступних пунктах. Назви пунктів меню взято з російської версії Microsoft Office.

1. Встановіть Office Outlook 2003 або 2007. Для версії 2003 встановіть SP2. НЕ ЗАПУСКАЙТЕ OUTLOOK!
2. Імпортуйте кореневий сертифікат, якщо його ще не імпортовано. Переконайтесь в тому, що Ви можете відкривати сайт https://mail.univ.net.ua, не отримуючи при цьому ніяких попереджень. Якщо потрібно, перевірте правильне налаштування проксі-серверів Вашого оглядача Microsoft Internet Explorer.
3. Відкрийте панель управління (Start | Control Panel) і запустіть аплет Почта / Mail (див. нижче).
4. Натисніть кнопку Добавить... .
5. У вікні Новая конфигурация напишіть латиницею свої ім'я і прізвище і натисніть ОK.
6. Тільки для Outlook 2003: у вікні Учетные записи электронной почты виберіть радіокнопку Добавить новую учетную запись электронной почты і натисніть Далее.
7. Тілько для Outlook 2007: у вікні Добавление новой учетной записи электронной почты встановіть галочку Настроить вручную ....... і натисніть Далее.
8. Серед протоколів з'єднання з сервером оберіть Microsoft Exchange Server і натисніть Далее.
9. В полі Cервер Microsoft Exchange введіть доменне ім'я сервера mail.univ.net.ua і скопіюйте його в буфер обміну. IP-адресу сервера замість його доменного імені вводити не можна!
10. В поле Имя пользователя напишіть свій логін, наприклад andriano. НЕ натискайте кнопку Проверить имя, оскільки це заздалегідь призведе до таймауту і помилки. Замість цього натисніть кнопку Другие настройки.
11. Почекайте декілька секунд, дочекайтесь повідомлення, що з сервером з'єднатись неможливо і натисніть ОК.
12. У вікні Microsoft Exchange натисніть Отмена, після чого повинно з'явитись друге вікно Microsoft Exchange з п'ятьма закладками.
13. Перейдіть на закладку Подключение, встановіть галочку Подключение к Microsoft Exchange по протоколу HTTP і натисніть кнопку Параметры прокси-сервера Exchange.
14. У вікні Параметры прокси-сервера Microsoft Exchange в поле Адрес URL для подключения к Microsoft Exchange введіть mail.univ.net.ua або вставте його з буфера обміну.
15. Встановіть галочкуПодключаться только к прокси-серверам, содержажим это основное имя в своем сертификате і ще раз введіть або вставте mail.univ.net.ua. В цьому полі перед mail.univ.net.ua допишіть msstd:, в результаті чого повинен вийти рядок msstd:mail.univ.net.ua.
16. Встановіть галочку В быстрых сетях... і переконайтесь, що встановлена галочка В медленных сетях....
17. У випадаючому списку Способ проверки подлинности при подключении к прокси-серверу Exchange оберіть Обычная проверка подлинности і натисніть ОК.
18. Перейдіть на закладку Безопасность, переконайтесь, что встановлено галочку Шифровать данные... , переконайтесь, что НЕ встановлено галочку Всегда запрашивать... , у випадаючому списку Безопасный вход в сеть оберіть Проверки подлинности с согласованием (для Outlook 2003 - Kerberos/NTLM) і натисніть ОК.
19. У вікні Добавление новой учетной записи электронной почты натисніть Далее, потім Готово.
20. У вікні Почта натисніть ОК.
21. Виконайте пункт 3. Повинно з'явитись вікно Настройка почты - <Назва конфігурації з пункта 5>. Натисніть кнопку Учетные записи.
22. Якщо з'явиться вікно авторизації, введіть як логін Вашу адресу електронної пошти, наприклад santuzzio@univ.net.ua, введіть пароль і натисніть ОК.
23. Тільки для Outlook 2003: у вікні Учетные записи электронной почты оберіть радіокнопку Посмотреть или изменить имеющиеся учетные записи і натисніть Далее, потім оберіть профіль Microsoft Exchange Server і натисніть Изменить, якщо з'явиться вікно авторизації, див. пункт 22, потім натисніть кнопку Проверить имя.
24. Повинно з'явитись повідомлення Невозможно завершить действие. Ваше имя не найдено в списке адресов або Невозможно завершить действие. Недопустимая закладка. Натисніть ОК і у вікні Microsoft Exchange, що з'явилось, натисніть кнопку Проверить имя. При цьому другий раз повинно з'явитись те саме повідомлення. Натисніть на повідомленні ОК. Не закривайте вікно Microsoft Exchange.
25. Для того, щоб створити MAPI-профіль програми Office Outlook 2003/2007, потрібно тимчасово додати Ваш логін в спеціальний адресний список поштового сервера. Для цього У НОВОМУ ВІКНІ Вашого оглядача відкрийте цю сторінку, введіть логін і пароль і натисніть кнопку ДОДАТИ ЛОГІН В АДРЕСНИЙ СПИСОК. Якщо з'явиться повідомлення Ваш логін успішно додано до адресного списку!, згорніть, але не закривайте вікно оглядача. Якщо Ви випадково закрили вікно, повторно відкрийте сторінку і при отриманні вказаного вище повідомлення згорніть вікно.
26. У вікні Microsoft Exchange натисніть Проверить имя і при цьому замість отримання повідомлення з пункта 24 повинно змінитись значення поля Почтовый ящик з Вашого логіна на значення поля DisplayName, наприклад Віктор Соколовський. У вікні Microsoft Exchange натисніть ОК. У вікні Настройка учетных записей натисніть Закрыть, у вікні Настройка почты - <Назва конфігурациї> натисніть Закрыть.
27. Відновіть вікно оглядача, згорнутого в пункті 25, натисніть кнопку ПРИХОВАТИ ЛОГІН З АДРЕСНОГО СПИСКУ, переконайтесь, що з'явилось повідомлення Ваш логін успішно приховано з адресного списку!, натисніть кнопку ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ і закрийте вікно оглядача.
28. Завантажте програму Outlook, введіть логін і пароль (як логін - Ваша адреса электронної пошти) і натисніть ОК. Ви повинні підключитись до своєї поштової скриньки, з назвою, що співпадає із значенням поля DisplayName, наприклад Віктор Соколовський. Налаштування MAPI-профіля програми Office Outlook завершено!

P.S.__________________________________________________

1. В профілі одного користувача Windows в програмі Office Outlook можна створити необмежену кількість POP3- і IMAP4-профілів, але тільки один MAPI-профиль. Під час спроби створити другий MAPI-профіль з'явиться наступне повідомлення:

Повідомлення при створенні другого MAPI-профіля

2. Якщо користувач хоче скопіювати або перенести всі або деякі MAPI-каталоги з одного MAPI-сервера на інший, для цього йому потрібно створити перший MAPI-профіль, створити локальне сховище Личные папки, скопіювати всі MAPI-каталоги з поштової скриньки в Личные папки, видалити перший MAPI-профіль, додати другий MAPI-профіль (підключений до іншого сервера або до іншого користувача) і скопіювати в другий МAPI-профіль всі або деякі MAPI-каталоги із сховища Личные папки.

3. Для тонкого налаштування Office Outlook 2007 і інших програм Office 2007 користувачі можуть завантажити і встановити додаткові адміністративні шаблони, за допомогою яких можна налаштовувати сотні різних властивостей і ефектів офісних програм. Велика частина цих ефектів також застосовується і до програм Office 2003.

4. Для видалення MAPI-профіля відкрийте панель управління (Start | Control Panel) і запустіть аплет Почта / Mail. У вікні Настройка почты - <Назва конфігурації> в розділі Конфигурации натисніть кнопку Показать. У вікні Почта, що з'явилось, оберіть конфігурацію, натисніть кнопку Удалить, потім ОК.

5. Програма Office Outlook може підключатись до сервера Microsoft Exchange через анонімний HTTPS-проксі-сервер. При цьому власних параметрів проксі-серверів програма Outlook не має, замість цього користується параметрами оглядача Microsoft Internet Explorer. Але навідь при налаштований параметрах проксі-сервера в Microsoft Internet Explorer програма Office Outlook перший раз намагається підключатись до сервера Microsoft Exchange напряму, внаслідок чого може виникнути наступне повідомлення:

Повідомлення при створенні другого MAPI-профіля

Проте після натискання кнопки Повторить програма Office Outlook другий раз підключається до проксі-сервера, прописаного в програмі Microsoft Internet Explorer і через проксі успішно підключається до сервера Microsoft Exchange.

6. Під час першого запуску аплета Почта / Mail замість звичайної очікуваної програми для створення поштового профіля Office Outlook може з'явитись наступне божевільне повідомлення:

Дивне повідомлення аплета ПОЧТА

Це повідомлення може бути іншою мовою в залежності від мови пакета Microsoft Office і зовсім не пов'язано з реальною кількістю оперативної пам'яті Вашого комп'ютера. Закрийте це повідомлення, замість аплета Почта / Mail запустіть програму Office Outlook, але як тільки з'явиться майстер створення нового профіля - закрийте цей майстер і закрийте саму програму Outlook. Відкрийте панель управління і повторно запустіть аплет Почта / Mail. Замість дивного повідомлення повинна з'явитись програма створення нового профіля.

Повернутись на попередню сторінку